youtube
twitter
youtube
youtube
youtube
app
play
youtube

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

PrintΤο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (MedSOS) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1990 για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρω-μεσογειακό επίπεδο. Ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων, με κύρια πεδία δράσης τους υδατικούς πόρους και το θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στην οργάνωση και διαχείριση συμμετοχικών διαδικασιών, το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τη διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων (π.χ. INTERREG, MED, SEE, LIFE, GRUNDTVIG, IEE, Europe For Citizens, κ.ά.), καθώς και την αξιοποίηση πολλαπλών εργαλείων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των ποικίλων δράσεών του, το MedSOS συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, την αυτοδιοίκηση, με ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, με κοινωνικούς εταίρους, ενώ είναι ενεργό μέλος διεθνών δικτύων (CAN, EEB, EUCC, INFORSE, MIO-ECSDE, SAR, WFN).

 

T: +30 210 8228795 | E: info@medsos.gr | W: www.medsos.gr

 
 

Terra-Nova-Logo-1-300x259H TERRA NOVA Ε.Π.Ε. Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες καλύπτοντας το σύνολο του φάσματος των περιβαλλοντικών θεμάτων και αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων: περιβαλλοντική αδειοδότηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικό σχεδιασμό, διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, περιβαλλοντική ευθύνη, πολιτική & νομοθεσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιβαλλοντικά θέματα.

 

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει ένα εξειδικευμένο εργαστήριο μετρήσεων αέριας ρύπανσης, το οποίο έχει Διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. (Αρ. Πιστ. 792).  Από το 1999 υποστηρίζει δυναμικά τους πελάτες της παρέχοντάς τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες και σύγχρονες λύσεις σε κάθε περιβαλλοντική τους ανάγκη, ενώ έχει συμμετάσχει επανειλημμένα σε προγράμματα LIFE, κάποια εκ των οποίων έχουν βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα DIONYSOS & MINOS.

 

T: +30 210 7775597, +30 210 7472814 | E: information@terranova.gr | W: www.terranova.gr

 
 

UoPΤο Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας ιδρύθηκε το 1989, στο πλαίσιο του Tμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Εργαστήριο είναι σήμερα μακράν το σημαντικότερο πανεπιστημιακό κέντρο διδασκαλίας και έρευνας στο πεδίο δράσης του στην Ελλάδα. Επιπλέον, διατηρεί μόνιμη συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια (ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, INGV, Max Plank, CEA, Τμήμα Ενάλιας Αρχαιολογίας, Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Πανεπιστήμιο Κύπρου) στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών προγραμμάτων.

 

Οι στόχοι του είναι να εκπαιδεύσει τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στις θαλάσσιες επιστήμες για τη διεξαγωγή βασικής έρευνας στους τομείς της Θαλάσσιας Γεωλογίας, Φυσικής Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιας Ρύπανσης και να προσφέρει υψηλής ποιότητας επιστημονικές υπηρεσίες στη διαβούλευση με κυβερνητικούς φορείς, τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δημόσια και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

 

T: +30 2610 997120, +30 2610 997100 | E: stakord@upatras.gr
W: www.upatras.grwww.gaiaocean.geology.upatras.gr/marine_geology

 
 

marcΗ MARC Α.Ε. αποτελεί μια εταιρεία με ειδίκευση στη διαδικασία των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, το marketing, την ψυχολογία, την στατιστική, την επικοινωνία, τις οικονομικές επιστήμες και το Διαδίκτυο, που υποστηρίζεται από ένα επιτελείο και δίκτυο συνεργατών με μεγάλη εμπειρία στα παραπάνω πεδία. Με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογικά εργαλείων αλλά και κλασικών τεχνικών, η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των τομέων που δραστηριοποιούνται, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία για να λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες αποφάσεις και να χαράζουν εκείνες τις στρατηγικές, οι οποίες θα τους οδηγήσουν στην επίλυση των προβλημάτων, την περαιτέρω ανάπτυξη και την κερδοφορία τους.

 

T: +30 210 6821520, 30 211 1202900 | E: info@marc.gr | W: www.marc.gr